Decrease font size Default font size Increase font size
FAMILIEVERHALEN

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, SMGI

Het Oral History Project over Indonesië (Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, SMGI) is in 1997 van start gegaan. Het doel is het opzetten van een 'oral history' archief met opnames van persoonlijke levensverhalen uit de koloniale periode van Nederlands Indië. Het archief bevat een tweetal interviews met Indo-Afrikaanse migranten: Daniël Cordus en Lex Nelk. Hieronder vindt u twee audiofragmenten uit deze interviews. (Met dank aan de staf van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden).

Daniel Cordus (Poerworedjo, 1922) heeft maar liefst drie Afrikaanse stamvaders: Cordus, Baas en Govert Land. Hij herinnert zich zijn bijzondere jeugd in de voormalige Afrikaanse Wijk in het garnizoensstadje Poerworedjo.

Lex Nelk (Medan, 1931) is een afstammeling van de Afrikaanse KNIL-soldaten Willem Nelk en Van Dam. Hij groeide op in Bandoeng en herinnert zich bijzondere inheemse rituelen en spookverhalen.